Liên Hệ

VinaNutsHẠT ĐIỀU VINANUTS

Địa chỉ: 5/10 Trịnh Đình Trọng, Phường 5, Quận 11, TPHCM

Xưởng SX: thôn 3, xã Thống Nhất, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước

Điện thoại: 0968.244.138

Email: hatdieuvinanuts@gmail.com

Website: https://vinanuts.com.vn