1. Thời gian yêu cầu trả hàng/hoàn tiền

Bạn có thể gửi yêu cầu Trả hàng/Hoàn tiền trong vòng 3 ngày kể từ lúc đơn hàng được tiếp nhận thành công.

2. Lý do trả hàng/hoàn tiền

Bạn có thể yêu cầu Trả hàng/Hoàn tiền trong các trường hợp sau:

  1. Hàng nhận được bị thiếu
  2. Hàng nhận được bị sai
  3. Hàng nhận được bể vỡ do lỗi nhà sản xuất.
  4. Hàng nhận được khác mô tả.

3. Bằng chứng cần cung cấp

Bạn cần cung cấp hình ảnh và video thể hiện rõ tình trạng sản phẩm nhận được như: hình ảnh đơn hàng, hình ảnh hộp bên ngoài, hình ảnh hộp cùng sản phẩm bên trong, hình ảnh sản phẩm bị lỗi…

Kimmy Farm có thể yêu cầu bổ sung bằng chứng nếu:

  • Bằng chứng bạn cung cấp bị mờ, nhòe, không thể hiện được tình trạng sản phẩm nhận được,…)
  • Người bán khiếu nại yêu cầu của bạn và Kimmy cần thêm bằng chứng để xem xét

4. Tình trạng của hàng trả lại

Sau khi đã gửi yêu cầu Trả hàng/Hoàn tiền, Thì bạn cần đóng gói lại hàng hóa như lúc ban đầu và gửi tra lại cho chúng tôi theo quy định, các bạn xin lưu ý:

  • Đóng gói lại hàng hóa như lúc ban đầu
  • Gửi trả toàn bộ sản phẩm (bao gồm tất cả phụ kiện đi kèm, hóa đơn VAT, tem phiếu bảo hành… nếu có) 
  • Sản phẩm gửi trả phải trong tình trạng như khi nhận hàng

5. Phí trả hàng

Chi phí gửi trả hàng, và bạn cần trả trước phí trả hàng cho đơn vị vận chuyển, sau đó điền thông tin và báo cho chúng tôi, bao gồm: tên đơn vị vận chuyển, mã vận đơn, hình ảnh biên nhận đã gửi trả hàng