Xuất khẩu điều vẫn là mặt hàng chủ lực của nước ta. Tuy nhiên những năm gần đây sản lượng điều giảm mạnh, diện tích điều bị thoái hóa hoặc chặt để trồng các cây khác cũng nhiều lên….Do đó đã đến lúc cần có những giải pháp thiết thực thúc đầy ngành điều đạt được mục tiêu đề ra

Thực trạng ngành điều ở nước ta

Việt Nam là một trong những quốc gia có thế mạnh về sản xuất và chế biến điều. Điều nước ta chiếm 50% nguyên liệu hạt điều thế giới. Sự phát triển của ngành điều không chỉ giúp cải thiện đời sống của một bộ phận nông dân miền núi, góp phần lớn làm tăng kim ngạch xuất khẩu mà còn thúc đầy các doanh nghiệp liên quan trưởng thành.

Tuy nhiên hiện tại nghành điều nước ta đang đối diện với nhiều khó khăn, thách thức. Diện tích điều liên tục đi xuống, năng suất cũng giảm từ 1,1 tấn/ha xuống còn 0,75 tấn/ha. Điều này làm cho cầu không đủ đáp ứng cung. Ngành điều nước ta hiện nay đang phát triển rời rạc, không có hệ thống thiếu liên kết chặt chẽ

Điều này liên quan đến nhiều vấn đề từ biến đổi khí hậu đến sự vào cuộc chưa tích cực của các cấp chính quyền. Và vấn đề ngành điều đối mặt là ở cà 3 khâu nguyên liệu, chế biến và tiếp cận thị trường. Sản lượng hạt điều sản xuất trong nước không đủ đáp ứng yêu cầu của các doanh nghiệp do đó các công ty sản xuất phải tiến hành nhập khẩu nguyên liệu từ Châu Phi

Giải pháp nào cho ngành điều nước ta

Đầu tiên để bảo đảm nâng cao diện tích và năng suất cần chú trọng việc áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Trong đó chú trọng đào tạo nhân lực, nghiên cứu sản phẩm….

Điều quan trọng nữa là giải quyết đầu vào sản phẩm và đầu ra nguyên liệu cho các doanh nghiệp. theo đó cần có các tập đoàn hỗ trợ bao tiêu sản phẩm đầu ra cho nông dân để phát triển nghành điều theo hướng hàng hóa.

Điều quan trọng tiếp theo cần thực hiện nữa là việc thực hiện đề án liên kết 4 nhà trong sản xuất (Nhà nông – Nhà nước – Nhà khoa học – Doanh nghiệp). Cùng với đó là các đề án tái canh hiệu quả đảm bảo đời sống người người dân khi tái canh. Những nghiêm cứu về giống, quá trình chăm sóc…cũng cần được tiến hành thường xuyên và liên tục để nâng cao sản lượng ngành điều

Hi vọng với những giải pháp đồng bộ mà các cơ quan chức năng nêu trên sẽ giúp tháo gỡ các khó khăn của ngành điều để sản phẩm này ngày càng tiếp cận được với nhiều khách hàng hơn.

Related Posts